Kyllingeskolen.dk er under omlægning

Indtil vi kan lancere et nyt og bedre kyllingeskolen.dk, kan du her downloade undervisningsmaterialerne, som var tilgængelige på kyllingeskolen.dk.
 
Ønsker du trykte eksemplarer af materialerne: Send en mail til publikationer@lf.dk med angivelse af materialetitel, antal samt navn og adresse, hvor materialerne skal sendes hen. Materialerne er gratis.
 
Vi kan også anbefale, at du benytter vores skoletjeneste eller måske madkundskabsforum.dk med materialer målrettet til dig, som arbejder med faget madkundskab.
 
Vi beklager ulejligheden!
 

Ida og de 40.000 kyllinger

Ida og de 40.000 kyllinger er historien om slagtekyllingers livsforløb; fra de bliver sat ind i stalden, og til de leveres til slagteriet. Læremidlet giver eleverne et realistisk indblik i moderne produktion af slagtekyllinger. Historien er bygget op om kyllingeproducent Larsen, hans datter Ida, og Idas bedste ven fantasidyret Kalle. I løbet af en sommerferie følger vi Ida og Kalles oplevelser med kyllingerne. Få indblik i moderne produktion af slagtekyllinger, og oplev dyrene som andet end kæledyr og "dyr i naturen".

Didaktik og anvendelsesmuligheder
Lærervejledningen indeholder kopisider med opgaveark, hvor eleverne skal arbejde med fokus på bakterier, slagtekyllingens liv, og hvor tæt kyllingerne går. Læremidlet åbner på den måde op for diskussioner om dyrevelfærd, sundhed, ernæring og forbrugerens ansvar. Ida og de 40.000 omfatter også en hjemmeside, hvor eleverne kan finde billeder, filmklip og opskrifter på mad med kylling.

Vi anbefaler, at du sætter 2–4 lektioner af til forløbet. Lærermidlet henvender sig især til undervisningen i natur/teknologi på 3. og 4. klassetrin. Det giver også mulighed for projektarbejde eller tværfagligt samarbejde med dansk.

Materialer
Ida og de 40.000 kyllinger - hæfte

Ida og de 40.000 kyllinger - lærervejledning

Supplerende materiale
Find korte og længere udsendelser om kyllinger på YouTube. Søg på LandTV + kyllinger.

Bakterier i din hverdag

Bakterier i din hverdag undersøger de forskellige bakterier, der omgiver os i vores hverdag, og indeholder anvisninger til, hvordan vi skal forholde os til dem. Gennem opgaver og diskussioner skal eleverne forholde sig til, at bakterier både kan være gavnlige og skadelige for mennesker. Læremidlet ser også på, hvad man kan gøre for at begrænse dem - både i produktionen og hos den enkelte. Eleverne skal løse opgaver, der gør dem i stand til at skelne mellem forskellige former for bakterier samt bl.a. gennemføre en "smiley"-undersøgelse af deres eget køkken.

Didaktik og anvendelsesmuligheder
Læremidlet kan anvendes delvist eller sammenhængende. Det samlede materiale egner sig til et på forløb på 2-3 dobbeltlektioner og er velegnet til tværfagligt samarbejde mellem madkundskab og natur/teknologi. I forløbet vil eleverne stille spørgsmål, fremsætte hypoteser, planlægge og gennemføre eksperimenter, bruge relevante hjælpemidler og formidle resultater.

Materialer
Hæfte, lærervejledning og bakteriehjul.

Bakterier i din hverdag - bakteriehjul

Bakterier i din hverdag - hæfte

Bakterier i din hverdag - lærervejledning

Vild med kylling

Hvad skal man vide, når man køber kylling, og hvordan skal den behandles i køkkenet? De spørgsmål får eleverne svar på i læremidlet Vild med kylling. Det berører også spørgsmål om hygiejne, produktionsmetoder, varedeklarationer, mærkning og ernæring. Kylling spises overalt, men hvilken madkultur afspejler tilberedningen og måden den serveres på? Eleverne tages på en gastronomisk rejse fra Danmark til USA, Tyrkiet og Thailand, hvor de får afprøvet deres sanseapparat gennem opskrifter og opgaver.

Didaktik og anvendelsesmuligheder
Lærermidlet har fokus på sammenhængen mellem viden om mad og madlavning, og indeholder derfor både længere tekstafsnit og opskrifter. Lærervejledning indeholder didaktiske og metodiske overvejelser, samt konkrete forslag til, hvordan materialet kan indgå i madkundskabsundervisningen. Indeholder også kopiark.

Brugen af undervisningstid er variabel. Du kan vælge at bruge læremidlet i sin helhed eller kun dele af det. Vi anbefaler, at du afsætter 1-3 undervisningsgange i madkundskab til forløbet.

Materialer
Hæfte, faktakort, lærervejledning, opskrifter og lærervejledning til opskrifter og kyllingeudskæringer.

Vild med kylling - faktakort

Vild med kylling - hæfte

Vild med kylling - lærervejledning

Vild med kylling - lærervejledning til 15 opskrifter

Vild med kylling - 15 opskrifter med kylling

Supplerende materiale
Find korte og længere udsendelser om kyllinger på Youtube. Søg på LandTV + kyllinger.

Den kritiske forbruger

Den kritiske forbruger handler om de valg og dilemmaer, vi stilles overfor, når vi går på indkøb. Læremidlet giver også nogle bud på, hvilken rolle landbruget har spillet og stadig spiller i det danske samfund. Hvordan vælger vi de fødevarer, som senere lander på middagsbordet? Hvilke krav stiller vi til den mad, vi spiser? Vælger vi dansk eller udenlandsk? Lægger vi vægt på vores egen sundhed, dyrevelfærden eller miljøet?

Didaktik og anvendelsesmuligheder
Læremidlet rejser en række spørgsmål, der skal motivere eleverne til at diskutere fakta, fordomme og holdninger til forbrug og fødevarer. Det er bygget op af tre temablokke, der tilsammen danner en helhed. Delene omhandler forbrugerens valg og dilemmaer, fødevarebranchen - landbrug og fødevareproduktion samt fødevarer i globalt perspektiv.

Læremidlet kan bruges delvist eller i sin helhed. Vælger du at anvende materialet i sin helhed, anbefaler vi at du sætter 10-12 lektioner af til forløbet.

Materialer
Hæfte, lærervejledning og lusefanger.

Den kritiske forbruger - hæfte

Den kritiske forbruger - lærervejledning

Den kritiske forbruger - lusefanger